Takljus

Explore a wide range of ceiling lights at Rodec Light, featuring energy-efficient LED options, stylish designs, and versatile installations. From flush-mounts to chandeliers, find the perfect lighting solution for your home or business. Customize in OEM colors for a tailored ambiance.

Visar alla 5 resultat

Kontakta nu

Ceiling Lights: Essential for Modern Interior Lighting Solutions in Homes and Commercial Settings. Ceiling lights, integral for ambient lighting, are increasingly popular in home and office environments. These fixtures are key for creating inviting and functional spaces.

Our range includes diverse ceiling light types such as flush-mount, chandeliers, pendant lights, and semi-flush mount options, catering to various aesthetic and functional needs. Flush-mount lights, offering a seamless look, are ideal for lower ceilings, while chandeliers and pendant lights add sophistication, perfect for spaces with higher ceilings. Semi-flush mounts blend these styles for versatile use.

Our ceiling lights support various energy-efficient and long-lasting bulbs like LEDs, CFLs, and traditional incandescent options, suiting diverse lighting preferences. LED options, especially, are cost-effective and energy-saving, making them ideal for both residential and commercial spaces.

For businesses, our lighting solutions include customizable options in OEM colors and designs, ensuring a perfect match with your commercial interior themes. Our lights are not just functional; they can also serve as a statement piece in your décor, enhancing the aesthetic appeal of your space.

Consider the spatial dimensions and ceiling height when selecting a fixture to achieve a harmonious balance in your room. Whether for a cozy home setting or a dynamic commercial space, our ceiling lights offer the perfect blend of style, efficiency, and versatility.

Vilken typ av glödlampa behöver jag till min taklampa?

Vilken typ av glödlampa du behöver för din taklampa beror på armaturen och dess specifikationer. De vanligaste typerna av lampor som används i taklampor är glödlampor, LED, CFL (kompaktlysrör) och halogen. Det är viktigt att kontrollera armaturens maximala wattal och lampbasstorlek innan du köper en glödlampa för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet. Du kan också hänvisa till armaturens tillverkares riktlinjer eller manual för rekommenderade glödlampstyper.

Kan jag installera en taklampa på egen hand?

Ja, du kan installera en taklampa på egen hand om du har grundläggande elkunskaper och handverktyg, såsom en skruvmejsel, avisolering och borr. Det rekommenderas dock att du stänger av strömförsörjningen och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder. Om du inte är säker på dina elkunskaper är det bäst att konsultera en professionell elektriker.

Vad är medelhöjden för att installera en taklampa?

Den genomsnittliga höjden för att installera en taklampa är cirka 80-85 tum från golvet till botten av armaturen. Detta kan dock variera beroende på takhöjd, rumsanvändning och personliga preferenser. I ett rum med högre tak, såsom en foajé eller ett stort rum, kan ljuset installeras högre, medan i ett rum med lägre tak, till exempel ett sovrum, kan armaturen installeras lägre. Det rekommenderas att ta hänsyn till rummets användning, möbelplacering och övergripande designestetik när man bestämmer höjden för att installera en taklampa.

Hur väljer jag rätt storlek taklampa för mitt rum?

När du väljer taklampa i rätt storlek för ett rum, överväg följande faktorer:

 1. Rumsstorlek: Storleken på rummet avgör storleken på armaturen som behövs. En liten armatur kommer att se förlorad ut i ett stort rum, medan en stor armatur kan övermanna ett mindre rum. Som en allmän regel, välj en armatur som är proportionell mot rummets storlek.
 2. Takhöjd: Takhöjden kommer också att påverka storleken på armaturen som behövs. I ett rum med högt i tak kommer en större armatur att se proportionerlig ut, medan i ett rum med lägre tak kan en mindre armatur vara lämpligare.
 3. Syfte med rummet: Fundera över syftet med rummet och de uppgifter som kommer att utföras där. I ett kök, till exempel, kan en armatur med flera lampor behövas för arbetsbelysning, medan i ett sovrum kan en armatur med dimmer vara mer lämplig för att skapa en avkopplande atmosfär.
 4. Stil: Armaturens stil bör komplettera rummets övergripande designestetik. Välj en armatur som passar in i rummets inredning och förstärker dess utseende.

Som en allmän riktlinje bör diametern på en armatur vara cirka 12 tum för varje 4 fot av rummets bredd eller längd. Det bästa sättet att bestämma rätt storlek är dock att ta rummets dimensioner och använda en storlekstabell för taklampor eller konsultera en belysningsspecialist.

Vad är skillnaden mellan dimbara och icke-dimbara taklampor?

Dimbara och icke-dimbara taklampor hänvisar till den typ av glödlampor och armaturer som kan användas med en ljusströmbrytare för att styra ljusets ljusstyrka.

Dimbara taklampor har armaturer och glödlampor som är designade för att fungera med en dimmer. Dimmerbrytaren låter dig justera ljusstyrkan på ljuset efter eget tycke och skapa olika ljusscenarier för olika aktiviteter.

Icke dimbara taklampor har å andra sidan armaturer och glödlampor som inte är designade för att fungera med en dimmer. De har en fast ljusstyrka och kan inte justeras.

Det är viktigt att notera att inte alla glödlampor är dimbara, så det är viktigt att kontrollera specifikationerna innan du köper en dimbar taklampa för att säkerställa att de glödlampor du väljer är kompatibla med dimmerbrytaren. Det är också viktigt att endast använda dimbara glödlampor med dimbara armaturer för att förhindra skador på armaturen och säkerställa korrekt prestanda.

Kan jag installera en takfläkt och en lampa på samma armatur?

Ja, du kan installera en takfläkt och en lampa på samma armatur. Denna typ av armatur är känd som en takfläkt med ljus eller en takfläkt ljuskombo. Installationsprocessen liknar att installera en vanlig takfläkt eller armatur, men det kräver ytterligare ledningar och elektriska anslutningar för att rymma fläkten och ljuset.

Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för installation och att använda rätt elektriska ledningar och komponenter för att säkerställa att fläkten och lampan fungerar säkert och effektivt. Om du inte är säker på dina elektriska färdigheter är det bäst att konsultera en professionell elektriker för att utföra installationen.

Vilka är några vanliga material för taklampor?

Några vanliga material för taklampor är:

Hur kopplar jag en taklampa?

Anslutning av en taklampa kan variera beroende på typ av armatur, elektriska ledningar i ditt hem och lokala byggregler, så det är alltid bäst att konsultera en licensierad elektriker. Men här är en grundläggande översikt över hur man kopplar en taklampa:

 1. Stäng av strömmen: Leta upp strömbrytaren eller säkringen som driver den befintliga elboxen och stäng av den. Testa ledningarna med en spänningsprovare för att säkerställa att det inte finns någon ström.
 2. Installera monteringsfäste: Fäst monteringsfästet för fixturen på elboxen och se till att den är ordentligt fastsatt.
 3. Anslut kablar: Anslut ledningarna från fixturen till ledningarna i elboxen, vanligtvis genom att tvinna ledningarna tillsammans och täcka dem med trådmuttrar. Den svarta eller röda ledningen är vanligtvis den heta ledningen, den vita ledningen är den neutrala ledningen och den gröna eller nakna ledningen är jordledningen.
 4. Installera fixtur: Häng fixturen på monteringsfästet och fäst den på plats.
 5. Anslut glödlampan: Installera glödlampan i armaturen och slå på strömmen igen.

Obs: Det är viktigt att följa instruktionerna som medföljer din armatur och vara försiktig när du arbetar med elektriska ledningar för att undvika potentiella faror.

Kan jag ändra färgtemperaturen på min taklampa?

Ja, du kan ändra färgtemperaturen på din taklampa genom att använda en annan typ av glödlampa. Färgtemperaturen på en glödlampa mäts i Kelvin (K) och sträcker sig från varmvitt (2700K – 3000K) till kallvitt (4000K – 6000K).

Om dina nuvarande armaturer använder traditionella glöd- eller halogenlampor kan du byta till LED-lampor, som finns i en mängd olika färgtemperaturer. LED-lampor drar också mindre energi och har längre livslängd än traditionella glödlampor.

Om dina nuvarande armaturer redan är LED kan du ändra färgtemperaturen genom att köpa LED-lampor i önskad temperatur. Se bara till att den nya LED-lampan är kompatibel med din armatur och har samma bastyp och wattal.

Vilka är några populära stilar av taklampor?

Det finns många populära stilar av taklampor, här är några av de vanligaste:

 1. Flush Mount: En typ av taklampa som monteras direkt mot taket och som ofta används i lågt i tak eller för allmän belysning i ett rum.
 2. Ljuskrona: En typ av taklampa som har flera lampor och dekorativa element, som kristaller eller glas. Ljuskronor används ofta i formella matsalar eller foajéer.
 3. Pendellampa: En typ av taklampa som hänger i en sladd eller kedja och hängs över en yta. Pendellampor används ofta i kök, över öar eller som accentbelysning.
 4. Infällt ljus: En typ av taklampa som installeras i taket och ger ett rent, sömlöst utseende. Infällda lampor används ofta i moderna hem och är ett populärt val för allmänbelysning.
 5. Spårbelysning: En typ av taklampa som har flera lampor fästa på en skena, som kan placeras och riktas i olika riktningar. Spårbelysning används ofta i kommersiella utrymmen eller i områden där arbetsbelysning behövs, till exempel ett hemmakontor.
 6. Semi-Flush Mount: En typ av taklampa som monteras något bort från taket och ger en dekorativ touch. Semi-flush monteringar används ofta i sovrum eller vardagsrum.
 7. Vägglampa: En typ av taklampa som monteras på väggen och ger både upp- och nedljus. Vägglampetter används ofta i korridorer, badrum eller som accentbelysning.

LED-taklampor är ett utmärkt val för nästan alla rum i ditt hem. De är enkla att installera och ger gott om belysning för alla miljöer, oavsett om du vill ha värme, komfort, svalka eller en levande känsla. Dessutom kräver taklampor inte mycket energi, så de är mycket kostnadseffektiva att välja mellan.

In choosing the right ceiling light, factor in room size and ceiling height to ensure the light complements the space effectively. Our selection caters to various interior styles, from modern minimalist to classic elegance, ensuring there’s a perfect fit for every decor. For rooms with low ceilings, our flush-mount or semi-flush mount lights offer a sleek solution, while high ceilings can be accentuated with our striking chandeliers or pendant lights.

Understanding the importance of energy efficiency and environmental impact, our ceiling lights are compatible with various bulb types, including energy-saving LEDs and CFLs. These options not only reduce energy consumption but also offer longer lifespans, reducing replacement costs and making them ideal for both home and business use.

For those looking to make a statement, our ceiling lights can also act as focal points in any room. With unique designs and a range of colors, including customizable OEM options, you can create an ambiance that reflects your personal or brand style.

To sum up, Rodec Light’s ceiling lights offer a perfect blend of functionality, style, and energy efficiency. From illuminating residential spaces to enhancing commercial settings, our range provides versatile lighting solutions that cater to every need.

sv_SESwedish